Standardní implementace Asynchronních kódů. Při načtení stránky dojde k jednomu zavolání do Ad Serveru, který v odpovědi pošle do všech definovaných pozic reklamu.


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Testovací stránka DA Support</title>
    <meta name="charset" content="utf-8"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="style/styles.min.css" />


    <script id='ibbTagEngine' language='javascript' src='//bbcdn-static.bbelements.com/scripts/ibb-async/stable/tag.js'></script>
    <script>
     var adserver = ibbAds.tag.useAdProvider('BbmEu');
         adserver.manageAdSlot('daleaderboard', '10452.10.1.3');
         adserver.manageAdSlot('dasquare', '10452.10.1.2');
    ibbAds.tag.requestAndPlaceAds();
    </script>


</head>
<body>
 <div id='daleaderboard'></div>
 <div id='dasquare'></div>

</body>

</html>Důležité je, že název, který je použit v adserver.manageAdSlot, musí korespondovat s názvem div id, který je umístěn ve stránce, kde se má zobrazit reklama.